Zrównoważony rozwój

Wspólna praca na rzecz zrównoważonej aktywności!

Rozwój i produkcja z dbałością o naturę

Odpowiedni balans pomiędzy wysoką jakością, a szacunkiem dla środowiska:

 • Wyprodukowane z naturalnie występujących surowców (aż do 99% w zależności od produktu), nasze szpachle to „czyste” szpachle  
 • Niskoodpadowa i niskoemisyjna produkcja połączona ze zoptymalizowanym transportem towaru pozwalającym na kontrolowanie śladów węglowych. 
 • Fabryki TOUPRET posiadają certyfikat środowiskowy NF Environment, który gwarantuje, że powietrze i woda uwalniane z zanieczyszczeń znajdują się poniżej wymaganych limitów.   
   

Zdrowe oddychanie

Szpachle Toupret  zapewniają jakość powietrza wewnątrz:

 • Nasze produkty odpowiadają dyrektywom dotyczącym redukcji emisji zanieczyszczeń takich, jak LZO wewnątrz
   
 • Zakres oceny mieści się w przedziale A+ [emisja jest bardzo niska albo nie istnieje] do C [emisja jest na wysokim poziomie]
   
 • 95% produktów TOUPRET posiada ocenę  A+ lub A.

100% udziału w dobrowolnym procesie certyfikacji NF ENVIRONMENT:  

TOUPRET zapewnia profesjonalnym wykonawcom codzienne wsparcie i zobowiązuje się do:

 • OCHRONY ZDROWIA
 • REDUKCJI WPŁYWÓW NA ŚRODOWISKO
 • ZAPEWNIENIA NAJLEPSZEGO WSPARCIA TECHNICZNEGO I MERYTORYCZNEGO DLA JAK NAJLEPSZEGO WYKORZYSTANIA NASZYCH PRODUKTÓW

Używanie produktów TOUPRET z etykietą NFE  gwarantuje:

 • Więcej produktów przyjaznych środowisku, już na poziomie fazy produkcji, a także w cyklu życia produktu oraz brak niebezpiecznych materiałów.
 • Produkty, które wypadają bardzo dobrze w porównaniu z innymi, podobnymi produktami: produkt posiadający certyfikat jest bardziej efektywny i lepiej funkcjonuje niż inne produkty przeznaczone do tego samego celu.

 

Toupret jest poświęcony jakości produktów

100% Zaangażowania

TOUPRET już od kilku dziesięcioleci zaangażowany jest w ciągły proces doskonalenia zgodny z certyfikatem jakości ISO 9001. Firma w dalszym ciągu prowadzi pracę nad rozwojem jakości produktów oraz redukcją odpadów, z coraz większym szacunkiem dla środowiska.
 

100% Odpowiedzialności społecznej

Toupret aktywnie angażuje się w rozwój ekonomiczny i społeczny poprzez zapewnienie szacunku dla ludzi i społeczeństwa.
 

TOUPRET jest zaangażowany w innowację

Innowacja jest centralną wartością firmy Toupret. Naszym celem jest rozwijanie nowych, efektywnych i łatwych rozwiązań, które pozwolą klientom osiągnąć sukces we wszelkich pracach wykończeniowych i dekoracyjnych, niezależnie od ich poziomu wiedzy specjalistycznej. Innowacja Toupret służy aplikacji i poszanowaniu środowiska.