DIAGNOSTYKA PODŁOŻA: W JAKIM CELU?

Diagnostyka podłoża to szybka i prosta czynność, niezbędna przed wygładzaniem lub malowaniem Dzięki temu można: - Sprawdzić rodzaj i stan podłoża, aby upewnić się, że spełnia ono minimalne wymagania - Ustalić czynności, które należy wykonać w celu uzyskania twardego, spójnego, czystego, suchego podłoża w dobrym stanie. Aby: - Uzyskać optymalne wykończenie - Zapewnić wysoką trwałość prowadzonych prac

PODŁOŻE POWINNO BYĆ :

1 - TWARDE
Aby nie dopuścić do odklejania się materiału od podłoża.

2 - SPÓJNE
Aby nie dopuścić do odrywania się podłoża pod ciężarem i naprężeniem.

3 - CZYSTE
Aby zapewnić przyczepność materiału do podłoża.

4 - W DOBRYM STANIE
Aby nie dopuścić do zniszczenia wykończenia w wyniku rozprzestrzeniania się pleśni, grzybów, wykwitów.

5 - SUCHE
Aby nie dopuścić do powstania pęcherzy i odklejania się materialu.

DIAGNOSTYKA PODŁOŻA: JAK TO ZROBIĆ?

TWARDE PODŁOŻE

Podłoże naciąć śrubokrętem (podłoże pokryte cementem) lub paznokciem (podłoże pokryte gipsem).
Jeśli narzędzie łatwo wchodzi w podłoże, oznacza to, że jest ono miękkie i należy je utwardzić.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
              
         TWARDE, SUROWE PODŁOŻE                                     MIĘKKIE, SUROWE PODŁOŻE

 

ROZWIĄZANIE: użyć GRUNTU DO ŚCIAN

PYLĄCE PODŁOŻE

Położyć dłoń na podłożu. Jeśli zostaje na niej osad, oznacza to, że podłoże łuszczy się lub jest kruche i należy je utwardzić.

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           ŁUSZCZĄCE SIĘ PODŁOŻE                                        NIEŁUSZCZĄCE SIĘ PODŁOŻE

 

ROZWIĄZANIE: użyć GRUNTU DO ŚCIAN

 

SPÓJNE PODŁOŻE

Za pomocą metalowego narzędzia (np. młotka) zbadać podłoże w różnych miejscach.
Pusty dźwięk jest oznaką słabej spójności podłoża.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                          NIESPÓJNE PODŁOŻE

ROZWIĄZANIE: Usunąć słabo przyczepne części.

 

CZYSTE PODŁOŻE

Aby wykryć wszelkie plamy (tłuszcz, stare ślady po kleju, tusz itp.) :
- Kontrola wzrokowa podłoża
- Kontrola dotykowa płaską dłonią

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           BRUDNE, SUROWE PODŁOŻE                               BRUDNE, POMALOWANE PODŁOŻE

 

ROZWIĄZANIE: Usunąć osady, skrobiąc, szlifując i myjąc podłoże

 

PODŁOŻE W DOBRYM STANIE

Aby upewnić się, że na ścianie nie ma pleśni ani grzybów:
- Kontrola wzrokowa podłoża
- Kontrola dotykowa płaską dłonią

 

 

 

 

 

 

         

 

 

              PODŁOŻE W DOBRYM STANIE                                 PODŁOŻE W ZŁYM STANIE

 

ROZWIĄZANIE: Usunąć osady (skrobiąc, szlifując i myjąc podłoże), następnie zastosować odpowiedni produkt (preparaty przeciw pleśni, rdzy, grzybom).

 

SUCHE PODŁOŻE

-Pomiar wilgotności za pomocą wilgotnościomierza.
Bezpośredni odczyt umożliwia natychmiastową diagnostykę podłoża.
-Kontrola wzrokowa pozwala stwierdzić obecność pęcherzy, równoznacznych z wilgocią w podłożu.

 

 

 

 

 

 

         

 

 

     WILGOTNE, SUROWE PODŁOŻE                               WILGOTNE, POMALOWANE PODŁOŻE

 

ROZWIĄZANIE: Zastosować preparat HUMI-STOP do każdego wilgotnego, ale nie cieknącego podłoża, lub preparat HUMI-BLOCK do surowego podłoża.