APLIKACJA MECHANICZNA: DLA LEPSZEJ PRODUKTYWNOŚCI

Nakładanie mechaniczne zapewnia wydajność większą o ponad 50% w porównaniu z tradycyjną metodą ręczną, co dla fachowców stanowi prawdziwą korzyść. Ten sposób nakładania materiału – początkowo stosowany tylko w nowym budownictwie – jest również wykorzystywany przy dużych projektach renowacyjnych, w których do wygładzenia są duże powierzchnie. Coraz więcej fachowców stawia na mechanizację pracy

1 - ZALETY MECHANIZACJI

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Podczas nakładania, dla lepszej produktywności

 

 

 

 

NA ŚCIANĘ O POW. 50 m²

TRADYCYJNE NAKŁADANIE RĘCZNE

NAKŁADANIE MECHANICZNE

 

PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI/MATERIAŁU

 

2 do 3 min

10 do 15 min.

 

ZABEZPIECZENIE

 

15 min

(rozłożenie folii)

60 min

(zabezpieczenie sufitu, podłóg, okien, boazerii)

 

NAKŁADANIE

 

8 godz. (2 warstwy)

2,5 godz. (2 warstwy)

 

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Ta metoda nakładania tynku optymalizuje zużycie materiału i skraca roboczogodziny spędzone na budowie

 

WYGODA NAKŁADANIA

Mniejszy wysiłek, mniejsze obciążenie ramion lub mniej ruchów dzięki zwrotności narzędzi
oraz bardziej równomierne nałożenie tynku.

 

2 - RODZAJE MECHANIZACJI

AGREGAT TYPU AIRLESS

Agregat bezpowietrzny, natryskiwanie wysokociśnieniowe

Natryskiwanie odbywa się za pomocą agregatu typu airless.
Narzędzie wyposażone jest w pistolet natryskowy, który umożliwia równomierne i szybkie nakładanie materiału oraz stosowanie na budowach.
Wygoda stosowania jest jedną z największych zalet mechanizacji: waga pistoletu i węża, mniejszy hałas, lepsza zwrotność narzędzia i mniejsze wymiary.
Idealne rozwiązanie na budowach piętrowych.
Agregat typu airless można wykorzystywać do usuwania pęcherzy, obróbki wstępnej, wygładzania, wykańczania i tynkowania taśm spoinowych.

 AGREGAT TYNKARSKI

Nazywany również tynkownicą, z pompą śrubową
Tynkowanie maszynowe odbywa się przy użyciu urządzenia wykorzystującego źródło powietrza.Urządzenie umożliwia równomierne nakładanie produktu lancą przy odpowiednim ustawieniu maszyny i przepływu powietrza.
Tynki maszynowe stosowane są na średnich i dużych budowach.
Wymiary i waga urządzenia stanowią pewne ograniczenie na budowach piętrowych.
Tynkownicę natryskową można wykorzystywać do: nakładania tynku z efektem rosy, usuwania pęcherzy, wygładzania i wykańczania.

 

3 - REALIZACJA

TYNKOWANIE AGREGATEM AIRLESS

PRZYGOTOWANIE MASZYNY

Wyjąć sito oraz filtr pompy i pistoletu (filtr paluszkowy), aby masa łatwiej przeszła.
Zanurzyć dolną część pompy w wiadrze z wodą, aby uruchomić agregat bezpowietrzny, a następnie zanurzyć ją w wiadrze z produktem.

WYBÓR DYSZ

Do każdego tynku TOUPRET jest dostępna co najmniej jedna przystosowana dysza.
Należy zapoznać się ze wskazówkami dostarczonymi z każdym z produktów

NAKŁADANIE

Rozpocząć natryskiwanie materiału, ustawiając się prostopadle do podłoża w odległości 0,7–1 m.
Przesuwać pistolet wzdłuż powierzchni ze stałą prędkością, aby zagwarantować równomierne nałożenie materiału.
Nakładać materiał krzyżowo, tak aby kolejne pociągnięcie pokrywało w 50% poprzedni pas materiału.

WYRÓWNANIE LUB WYGŁADZANIE

Po nałożeniu materiału wygładzić nożem do tynku o szerokości co najmniej 50 cm.
Zaleca się wygładzanie sufitu przed ścianami.
Pozostawić do wyschnięcia na 24–48 godzin.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy, w razie potrzeby, przystąpić do nakładania drugiej.
Niektóre z naszych samowygładzających tynków nie wymagają użycia noża do tynku.

 

 

SZLIFOWANIE

Po całkowitym wyschnięciu materiału można go przeszlifować lub zostawić, w zależności od żądanego efektu wykończenia.

MALOWANIE

Nałożyć mikroporowatą farbę akrylową lub okładzinę ścienną.

 

NAKŁADANIE MASZYNOWE

PRZYGOTOWANIE MASZYNY

Na potencjometrze ustawić przepływ powietrza i produktu w zależności od żądanego wyniku.
Aby uzyskać efekt tynku gruboziarnistego, ustawić wysoki przepływ produktu, a niskie ciśnienie powietrza.
Aby uzyskać efekt tynku drobnoziarnistego, ustawić niski przepływ produktu, a wysokie ciśnienie powietrza.
Przetestować pompę do wody, a następnie napełnić zasobnik.

WYBÓR DYSZ

Należy użyć dyszy odpowiedniej do rodzaju stosowanego produktu i żądanego wykończenia.
Efekt drobnej rosy: Rozmiar dyszy 3 mm
Efekt średniej rosy: Rozmiar dyszy 4–5 mm
Efekt dużej rosy i usuwanie pęcherzy: Rozmiar dyszy 6-2 mm

NAKŁADANIE

Natryskiwać materiał okrężnymi ruchami.
Ustawić się prostopadle do podłoża w odległości 0,7–1 m.
Przesuwać pistolet wzdłuż powierzchni ze stałą prędkością, aby zapewnić równomierne nałożenie materiału.

Nakładać produkt krzyżowo, tak aby kolejne pociągnięcie pokrywało w 50% poprzedni pas materiału.

WYGŁADZANIE

W przypadku surowego lub niezniszczonego podłoża wygładzić pierwszą warstwę przy użyciu pacy do o szerokości 50 cm.
Zaleca się wygładzanie sufitu przed ścianami.
Pozostawić do wyschnięcia na 24–48 godzin.
Po przeprowadzeniu tego etapu, dla uzyskania efektu rosy, przystąpić do nakładania drugiej warstwy bez wygładzania pacą do gładzi.